Privacyverklaring

AVG / GDPR

Algemeen

Versie december 2022

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, want jouw privacy is belangrijk. Daar hechten we zelf ook aan. In deze verklaring leggen we je precies uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat we ermee doen en wat jouw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

1. Over HeartPepper     /     2. Welke gegevens verwerken wij     /     3. Doeleinden     /     4. Bijzondere gegevens    /     5. Gerechtvaardigd belang     /     6. Geschilbeslechting     /     7. Statistieken     /     8. Nieuwsbrief     /     9. Openbaarmaking     /     10. Reacties     /     11. Delen met derden     /     12. Contact     /

Over HeartPepper Filmmaking

HeartPepper Filmmaking is een handelsnaam van Odin Productions. Hieronder vind je onze gegevens op een rijtje:

Adres: Bloemstraat 22-3 (Geen bezoekadres)
Telefoonnummer: +31(0)85 004 15 53
KvK-nummer: 61622117
Btw-nummer: NL001432914B94

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en locatiegegevens bij bezoek aan onze website, betalingsgegevens en mogelijke persoonsgegevens uit de casus die jij aan ons voorlegt.

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heeft dat natuurlijk een reden. Wij verwerken jouw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:
Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;
Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;
Jij hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was.

Voor welke doeleinden er persoonsgegevens worden verzameld

Wij verzamelen persoonsgegevens natuurlijk niet zomaar, wij doen dat met één van de onderstaande doelen:

Het sluiten van een overeenkomst met jou, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
Het uitvoeren van onze dienstverlening;
Het opnemen en onderhouden van contact met jou;
Het versturen van de Mailerlite nieuwsbrief, mits je je daarvoor hebt aangemeld;
Het analyseren van het gebruik van de website;
Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons.

Bijzondere persoonsgegevens

Gevoelige gegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of uw (seksuele) geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens. Het kan zijn dat door de aard van jouw vraag bijzondere persoonsgegevens van jou door ons worden verwerkt. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens wanneer jij deze zelf aan ons bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor je ze bekend maakte aan ons of wanneer je toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

Dit gebeurt er als je je persoonsgegevens niet verstrekt

Je hebt geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen echter onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met je te sluiten. Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Gerechtvaardigd belang

Fraudepreventie

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld zijn om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Geschilbeslechting

Wanneer wij onze dienstverlening uitvoeren krijgen wij van onze cliënt persoonsgegevens van de wederpartij of diens jurist. Wij gebruiken deze gegevens onder andere voor de correspondentie over het geschil, maar natuurlijk ook voor de inhoudelijke behandeling ervan. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Immers, zonder deze gegevens kunnen wij onze overeenkomst met onze cliënt niet nakomen en onze werkzaamheden niet uitvoeren.

Statistieken gebruik website

Om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers op een pagina, maken wij gebruik van Google Analytics. Deze tool registreert je IP-adres. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, omdat de inbreuk op jouw privacy minimaal is, terwijl wij juist veel kunnen leren van de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website en op deze manier onze website kunnen verbeteren.

Nieuwsbrief

Als jij je abonneert op onze Mailerlite nieuwsbrief geef je ons toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken om de nieuwsbrief naar je te verzenden. Om er zeker van te zijn dat je je wilde inschrijven, vragen we je na inschrijving even te bevestigen dat je je inschrijft. Je kunt je op elk gewenst moment ook weer uitschrijven van de nieuwsbrief. Onder aan elke nieuwsbrief vind je daar een link met de tekst: unsubscribe. Ook van de uitschrijving krijg je dan een bevestiging. 

 

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op onze website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je voornaam, achternaam en bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Als wij je persoonsgegevens openbaar maken op onze website zullen wij dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren. In sommige gevallen zullen we je vragen of je akkoord gaat met een geanonimeerde review, zodat het niet herleidbaar is maar wel te kennen geeft dat wij onze diensten goed hebben uitgevoerd. De correspondentie met jouw akkoord bewaren we in een separate map. 

Reacties op blogberichten

Als je een reactie achterlaat op een blogbericht ben je verplicht je naam en e-mailadres in te vullen. Bij je naam mag je natuurlijk een pseudoniem gebruiken om je privacy te waarborgen. Je e-mailadres en je IP-adres worden wel verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van je IP-adres heeft geen grote gevolgen voor jouw privacy, aangezien we er niets anders mee doen dan spam tegen te gaan, terwijl wij er een groot belang bij hebben onze website spamvrij te houden. Wij anonimiseren de e-mailadressen bij de reacties periodiek. Je reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten. Je kunt altijd een reactie laten verwijderen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. Onze contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Delen met derden

Wij maken gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat je persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar alleen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn in ieder geval:
De hostingprovider, die onze website op zijn server heeft staan;
Onze boekhouder;
De wederpartij en/of diens raadsman of -vrouw bij een conflict;
De partij die ons in staalt stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website;
De partij wiens dienstverlening wij gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden;

Het kan bovendien zo zijn dat we bij de uitvoering van onze dienstverlening genoodzaakt zijn bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Hierover informeren we je vooraf.

Contact

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Carolien Oosterhoff, e-mail sayhello@heartpepperfilmmaking.com.