Disclaimer

AVG / GDPR

Disclaimer

Versie december 2022

Juridisch

Juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Schadeloosstelling

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. www.heartpepperfilmmaking.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen www.heartpepperfilmmaking.com en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

www.heartpepperfilmmaking.conm garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met www.heartpepperfilmmaking.com te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. www.heartpepperfilmmaking.com heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. www.heartpepperfilmmaking.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van www.heartpepperfilmmaking.com zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat www.heartpepperfilmmaking.com daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.